Telefón: +421 940 634 416 - office
Email: info@lepocreative.sk

Prečo a ako robiť online marketing ?

Domov / Prečo a ako robiť online marketing ?

V tomto článku sa budem venovať tomu, aké ciele môžete online marketingom sledovať a tvoriť. Existuje množstvo online marketingových nástrojov, z ktorých každý je vhodný na dosiahnutie iného cieľa.

1 nástroj, viac cieľov, viac reklám

Väčšia online marketingových nástrojov môžete využiť na splnenie rôznych cieľov. Napríklad na Facebooku môžete osloviť nových zákazníkov, budovať si vzťah s existujúcimi, predať im produkt a pod. Dôležité je to, že na splnenie každého cieľa použijete inú taktiku. Ak sa napríklad rozhodneš osloviť nové publikum, nestačí pridávať pravidelné posty na fanpage, pretože tie uvidí len fanúšikovia. Mal by si použiť platenú reklamu alebo vymyslieť spôsob, ako sa k tvojim pôstom dostanú aj ľudia, ktorí nie sú fanúšikovia tvoje fanpage. Pravidelné pridávanie postov na fanpage však na druhej strane môže byť vhodná taktika na budovanie vzťahu s existujúcimi zákazníkmi.

Obchodné pracovisko s klávesnicou a papiermi s grafmi a diagramami

Svojmu cieľu musíte prispôsobiť aj kreatívu. Od jednej kreatívy nemôžeš očakávať, že ti pomôže naplniť všetky online marketingové ciele. Napríklad na budovanie vzťahu s existujúcimi zákazníkmi nestačí, aby si im dookola zobrazoval tvoje produkty s cenou. Musíš nájsť spôsob, ako byť tvojím zákazníkom nápomocný, resp. ako dosiahneš, aby si tvoju firmu (značku) obľúbili.

Čo je kreatíva? Všetko, čo ukážete v reklame (grafike), ako napíšete reklamný text, blog, e-book alebo prípadne otestujete stránku. Podobne, a ešte oveľa detailnejšie, by sme si mohli rozobrať všetky online marketingové nástroje a všetky marketingové ciele.

9 marketingových cieľov

Vždy, keď sa rozhodnete robiť nejakú marketingovú aktivitu, mali by ste v prvom rade vedieť, čo je vaším cieľom. Vaším cieľom môže byť napríklad:

Uvedený zoznam marketingových cieľov nie je rozhodne konečný. Môžetesi stanoviť aj iný cieľ, resp. doplnkový – konkrétnejšie ciele.

online marketing obrazok

1 kampaň = 1 cieľ

Jedna kampaň by sa mala zamerať iba na jeden marketingový cieľ. Aj takto by sa dalo zhrnúť základné odporúčania. Veľké kampane môžu plniť viac cieľov súčasne. Mnoho marketingových cieľov má substitučný charakter inak povedané: splnenie jedného cieľa priamo podporuje naplnenie ďalšieho cieľa

Príklad:

Ak urobíte kampaň, ktorá zvýši povedomie o tvojej značke, tak sa pravdepodobne zvýši aj váš predaj. Nemusí to mať však priamu nadväznosť v rovnakom časovom období.

V našej agentúre LepoCreative, sme napríklad robili kampaň “Drogérie zo zahraničia” pre spoločnosť Nemecká Drogéria, v ktorej sme prostredníctvom fanúšikov na Facebooku rozdávali vzorky. Neočakávali sme, že táto aktivita priamo zvýši predaj nemeckej drogérie v tom istom mesiaci. Z dlhodobého hľadiska to však určite malo zmysel, pretože značka sa dostala k novým ľuďom, ktorí Nemeckú drogériu dovtedy nepoznali. Zároveň sme v nej pracovali s tými, ktorí firmu už poznajú. V budúcnosti sa z týchto ľudí môžu stať zákazníci oveľa skôr.

online marketin nemecka drogeria

V úvode tohto článku som napísal, že jedným nástrojom môžete plniť viac cieľov a teraz vám hovorím, aby ste sa raz za čas zameriavali v kampaniach len na splnenie jedného cieľa. Zjednodušene to znamená, že napríklad na Facebooku môžete robiť súbežne viac kampaní, pričom každá z nich bude zameraná na splnenie iného cieľa.

Nestačí robiť len predaj. Niekoľkokrát som sa stretol s tým, že klient chcel robiť len kampaň zameranú na predaj. Takým príkladom by mohla byť kampaň vo vyhľadávaní Google zameraná na zvýšenie predaja. Faktom však je, že ak sa budete sústrediť iba na zvyšovanie predaja, tak sa pravdepodobne nezvýši v takej miere, ako by mohol, keby ste tvoje aktivity sústredil zároveň na rôzne podporné marketingové ciele.

Najlepšie celkové marketingové výsledky dosiahnete, ak sa zameriate na viaceré marketingových ciele súčasne. To by malo vyústiť do funkčného marketingového mixu a stratégie. Pravdepodobne sa vám to nepodarí za jeden deň. Musíte na to ísť postupne a zistiť, čo vám funguje a čo zas nie.